eshowe nghiền nát kwazulu natal eshowe

Người Zulu

Người Zulu ban đầu là một tộc lớn ở miền Bắc ngày nay KwaZulu-Natal, thành lập ca. 1709 bởi Zulu kaMalandela. bên trong Ngôn ngữ Nguni, iZulu có nghĩa thiên đường, hoặc thời tiết. Vào thời điểm đó, khu vực này đã bị chiếm đóng bởi nhiều Nguni cộng đồng và thị tộc (còn được gọi là isizwe con người hoặc ...

Shaka Zulu

Shaka sa narodil v júli 1787 (v lunárnom mesiaci Zulu uNtulikazi) v blízkosti dnešného malého mesta Melmoth v provincii KwaZulu-Natal. Prvýkrát som o Shaka Zulu počul, keď som ako dieťa vysielal v televízii minisériu Shaka Zulu a moji rodičia diskutovali o tom, či je vhodné, aby sa na to pozeral niekto v mojom veku, pretože to bolo násilné a obsahovalo aj scény nahoty.

Shaka Zulu

Shaka 1787 júliusában született (a zulu holdhónapján uNtulikazi) a mai Melmoth kisváros közelében, KwaZulu-Natal tartományban. Először hallottam a Shaka Zulu-ról, amikor gyerekként a Shaka Zulu mini sorozatot vetítették a tévében, és a szüleim vitatkoztak arról, hogy illik-e nézni egy velem egykorúnak, mivel erőszakos és meztelen jeleneteket tartalmaz.

Shaka Zulu

Shaka was born in July 1787 (in the Zulu lunar month of uNtulikazi) near the present-day small town of Melmoth, KwaZulu-Natal Province. I first heard of Shaka Zulu when as a kid the Shaka Zulu mini-series aired on TV and my parent''s debated if it was appropriate for someone my age to watch it, as it was both violent and contained scenes of ...

Lịch sử quân sự của Nam Phi

Lịch sử quân sự của Nam Phi - Military history of South Africa

Shaka Zulu

Shaka Zulu. Shaka kwam uit een nederige en harde jeugd om de stichter van de Zulu-natie te worden. Net als Genghis Khan won hij zijn plaats en macht door zijn eigen bekwaamheid en bekwaamheid in plaats van enig geboorterecht.

Shaka Zulu

Năm 1820, Shaka đã cai quản hầu hết Nam Phi và Natal ngày nay. Mặc dù ông đã hạn chế tấn công vào vùng duyên hải, họ đã gián tiếp dẫn tới Mfecane (việc nghiền nát) mà đã phá hủy cao nguyên nội địa vào đầu những năm 1820s. Các bộ lạc đi cướp giật, chạy trốn cơn ...

Shaka Zulu

Shaka se je rodil julija 1787 (v Zulu lunarnem mesecu uNtulikazi) v bližini današnjega majhnega mesta Melmoth, provinca KwaZulu-Natal. Za Shaka Zulu sem prvič slišal, ko se je kot otrok predvajala mini-serija Shaka Zulu po televiziji in starši so razpravljali, ali je primerno, da si jo ogleda nekdo mojih let, saj je bila hkrati nasilna in je vsebovala prizore golote.

Shaka Zulu

Shaka se narodil v červenci 1787 (v lunárním měsíci Zulu uNtulikazi) poblíž dnešního městečka Melmoth v provincii KwaZulu-Natal. Poprvé jsem o Shaka Zulu slyšel, když jako dítě vysílala v televizi minisérie Shaka Zulu a moji rodiče debatovali, jestli je vhodné, aby se na to díval někdo v mém věku, protože to bylo násilné a obsahovalo scény nahoty.

Shaka zuluski

Năm 1820, Shaka đã cai quản hầu hết Nam Phi và Natal ngày nay. Mặc dù ông đã hạn chế tấn công vào vùng duyên hải, họ đã gián tiếp dẫn tới Mfecane (việc nghiền nát) mà …